Ιρέλια


Από:Zahariel

Kαλώς ήρθατε, το όνομα μου είναι Zahariel και αυτός είναι ο οδηγός μου για την Ιρέλια, τη Θέληση των Λεπίδων.

Η Iρέλια είναι ένας Tanky-DPS-Assassin ήρωας. Είναι πολύ κινητική και έχει πολλά εργαλεία στη διάθεσή της. Αυτά περιλαμβάνουν ένα τρόπο να καλύπτει την απόσταση από τους αντιπάλους της, μια ακινητοποίηση / επιβράδυνση και αρκετή αναπλήρωση ζωής.

Θα είναι η πρώτη που θα μπει στη μάχη, απορροφώντας τη ζημιά των αντιπάλων και σταματώντας τα carry τους από το να τη προκαλέσουν στην υπόλοιπη ομάδα της.

Η παθητική της ιδιότητα δεν θα της επιτρέψει να γίνει εύκολος στόχος, κάνοντας την πολύ δύσκολο να πεθάνει, ειδικά με τις δύο ικανότητες αναπλήρωσης ζωής της.

Παίζεται στην πάνω λωρίδα, χρησιμοποιώντας τις ικανότητες της για να έχει μεγάλο έλεγχο και παρουσία.

Γενικά, ένας από τους πιο τρομακτικούς ήρωες στο παιχνίδι αν είσαι AP ή AD carry.8

ΙκανότητεςTop

Επίπεδο
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ένας πόντος στην Ορμή Λεπίδας και στο Χτύπημα Ισορροπίας καθώς είναι πολύ χρήσιμα ακόμα και με μόνο έναν.
H Τεχνική Χίτεν μεγιστοποιείται πρώτη καθώς είναι η κύρια πηγή αναγέννησης ζωής και ζημίας της Ιρέλια και της επιτρέπει να μείνει στη λωρίδα πολύ περισσότερο.
Μετά απο αυτό, κατα κανόνα ανεβάζουμε το Χτύπημα Ισορροπίας απέναντι σε ήρωες που επιτείθονται απο κοντά και την Ορμή Λεπίδας απέναντι στους υπόλοιπους.
Φυσικά, πέρνουμε τις Υπερβατικές Λεπίδες κάθε φορά που είναι διαθέσιμες.

 

 

Ξόρκια ΕπικαλεστήTop


Ιρέλια

Kαλώς ήρθατε, το όνομα μου είναι Zahariel και αυτός είναι ο οδηγός μου για την Ιρέλια, τη Θέληση των Λεπίδων.

Η Iρέλια είναι ένας Tanky-DPS-Assassin ήρωας. Είναι πολύ κινητική και έχει πολλά εργαλεία στη διάθεσή της. Αυτά περιλαμβάνουν ένα τρόπο να καλύπτει την απόσταση από τους αντιπάλους της, μια ακινητοποίηση / επιβράδυνση και αρκετή αναπλήρωση ζωής.

Θα είναι η πρώτη που θα μπει στη μάχη, απορροφώντας τη ζημιά των αντιπάλων και σταματώντας τα carry τους από το να τη προκαλέσουν στην υπόλοιπη ομάδα της.

Η παθητική της ιδιότητα δεν θα της επιτρέψει να γίνει εύκολος στόχος, κάνοντας την πολύ δύσκολο να πεθάνει, ειδικά με τις δύο ικανότητες αναπλήρωσης ζωής της.

Παίζεται στην πάνω λωρίδα, χρησιμοποιώντας τις ικανότητες της για να έχει μεγάλο έλεγχο και παρουσία.

Γενικά, ένας από τους πιο τρομακτικούς ήρωες στο παιχνίδι αν είσαι AP ή AD carry.


Eδώ είναι οι λεπτομέρειες του πως να παίζεις Ιρέλια.
Kαι ένα δωράκι:

Ιρέλια

Kαλώς ήρθατε, το όνομα μου είναι Zahariel και αυτός είναι ο οδηγός μου για την Ιρέλια, τη Θέληση των Λεπίδων.

Η Iρέλια είναι ένας Tanky-DPS-Assassin ήρωας. Είναι πολύ κινητική και έχει πολλά εργαλεία στη διάθεσή της. Αυτά περιλαμβάνουν ένα τρόπο να καλύπτει την απόσταση από τους αντιπάλους της, μια ακινητοποίηση / επιβράδυνση και αρκετή αναπλήρωση ζωής.

Θα είναι η πρώτη που θα μπει στη μάχη, απορροφώντας τη ζημιά των αντιπάλων και σταματώντας τα carry τους από το να τη προκαλέσουν στην υπόλοιπη ομάδα της.

Η παθητική της ιδιότητα δεν θα της επιτρέψει να γίνει εύκολος στόχος, κάνοντας την πολύ δύσκολο να πεθάνει, ειδικά με τις δύο ικανότητες αναπλήρωσης ζωής της.

Παίζεται στην πάνω λωρίδα, χρησιμοποιώντας τις ικανότητες της για να έχει μεγάλο έλεγχο και παρουσία.

Γενικά, ένας από τους πιο τρομακτικούς ήρωες στο παιχνίδι αν είσαι AP ή AD carry.


Eδώ είναι οι λεπτομέρειες του πως να παίζεις Ιρέλια.
Kαι ένα δωράκι:

Ιρέλια

Kαλώς ήρθατε, το όνομα μου είναι Zahariel και αυτός είναι ο οδηγός μου για την Ιρέλια, τη Θέληση των Λεπίδων.

Η Iρέλια είναι ένας Tanky-DPS-Assassin ήρωας. Είναι πολύ κινητική και έχει πολλά εργαλεία στη διάθεσή της. Αυτά περιλαμβάνουν ένα τρόπο να καλύπτει την απόσταση από τους αντιπάλους της, μια ακινητοποίηση / επιβράδυνση και αρκετή αναπλήρωση ζωής.

Θα είναι η πρώτη που θα μπει στη μάχη, απορροφώντας τη ζημιά των αντιπάλων και σταματώντας τα carry τους από το να τη προκαλέσουν στην υπόλοιπη ομάδα της.

Η παθητική της ιδιότητα δεν θα της επιτρέψει να γίνει εύκολος στόχος, κάνοντας την πολύ δύσκολο να πεθάνει, ειδικά με τις δύο ικανότητες αναπλήρωσης ζωής της.

Παίζεται στην πάνω λωρίδα, χρησιμοποιώντας τις ικανότητες της για να έχει μεγάλο έλεγχο και παρουσία.

Γενικά, ένας από τους πιο τρομακτικούς ήρωες στο παιχνίδι αν είσαι AP ή AD carry.


Eδώ είναι οι λεπτομέρειες του πως να παίζεις Ιρέλια.
Kαι ένα δωράκι:

Ιρέλια

Kαλώς ήρθατε, το όνομα μου είναι Zahariel και αυτός είναι ο οδηγός μου για την Ιρέλια, τη Θέληση των Λεπίδων.

Η Iρέλια είναι ένας Tanky-DPS-Assassin ήρωας. Είναι πολύ κινητική και έχει πολλά εργαλεία στη διάθεσή της. Αυτά περιλαμβάνουν ένα τρόπο να καλύπτει την απόσταση από τους αντιπάλους της, μια ακινητοποίηση / επιβράδυνση και αρκετή αναπλήρωση ζωής.

Θα είναι η πρώτη που θα μπει στη μάχη, απορροφώντας τη ζημιά των αντιπάλων και σταματώντας τα carry τους από το να τη προκαλέσουν στην υπόλοιπη ομάδα της.

Η παθητική της ιδιότητα δεν θα της επιτρέψει να γίνει εύκολος στόχος, κάνοντας την πολύ δύσκολο να πεθάνει, ειδικά με τις δύο ικανότητες αναπλήρωσης ζωής της.

Παίζεται στην πάνω λωρίδα, χρησιμοποιώντας τις ικανότητες της για να έχει μεγάλο έλεγχο και παρουσία.

Γενικά, ένας από τους πιο τρομακτικούς ήρωες στο παιχνίδι αν είσαι AP ή AD carry.


Eδώ είναι οι λεπτομέρειες του πως να παίζεις Ιρέλια.
Kαι ένα δωράκι:

Ιρέλια

Kαλώς ήρθατε, το όνομα μου είναι Zahariel και αυτός είναι ο οδηγός μου για την Ιρέλια, τη Θέληση των Λεπίδων.

Η Iρέλια είναι ένας Tanky-DPS-Assassin ήρωας. Είναι πολύ κινητική και έχει πολλά εργαλεία στη διάθεσή της. Αυτά περιλαμβάνουν ένα τρόπο να καλύπτει την απόσταση από τους αντιπάλους της, μια ακινητοποίηση / επιβράδυνση και αρκετή αναπλήρωση ζωής.

Θα είναι η πρώτη που θα μπει στη μάχη, απορροφώντας τη ζημιά των αντιπάλων και σταματώντας τα carry τους από το να τη προκαλέσουν στην υπόλοιπη ομάδα της.

Η παθητική της ιδιότητα δεν θα της επιτρέψει να γίνει εύκολος στόχος, κάνοντας την πολύ δύσκολο να πεθάνει, ειδικά με τις δύο ικανότητες αναπλήρωσης ζωής της.

Παίζεται στην πάνω λωρίδα, χρησιμοποιώντας τις ικανότητες της για να έχει μεγάλο έλεγχο και παρουσία.

Γενικά, ένας από τους πιο τρομακτικούς ήρωες στο παιχνίδι αν είσαι AP ή AD carry.


Eδώ είναι οι λεπτομέρειες του πως να παίζεις Ιρέλια.
Kαι ένα δωράκι:

Ιρέλια

Kαλώς ήρθατε, το όνομα μου είναι Zahariel και αυτός είναι ο οδηγός μου για την Ιρέλια, τη Θέληση των Λεπίδων.

Η Iρέλια είναι ένας Tanky-DPS-Assassin ήρωας. Είναι πολύ κινητική και έχει πολλά εργαλεία στη διάθεσή της. Αυτά περιλαμβάνουν ένα τρόπο να καλύπτει την απόσταση από τους αντιπάλους της, μια ακινητοποίηση / επιβράδυνση και αρκετή αναπλήρωση ζωής.

Θα είναι η πρώτη που θα μπει στη μάχη, απορροφώντας τη ζημιά των αντιπάλων και σταματώντας τα carry τους από το να τη προκαλέσουν στην υπόλοιπη ομάδα της.

Η παθητική της ιδιότητα δεν θα της επιτρέψει να γίνει εύκολος στόχος, κάνοντας την πολύ δύσκολο να πεθάνει, ειδικά με τις δύο ικανότητες αναπλήρωσης ζωής της.

Παίζεται στην πάνω λωρίδα, χρησιμοποιώντας τις ικανότητες της για να έχει μεγάλο έλεγχο και παρουσία.

Γενικά, ένας από τους πιο τρομακτικούς ήρωες στο παιχνίδι αν είσαι AP ή AD carry.


Eδώ είναι οι λεπτομέρειες του πως να παίζεις Ιρέλια.
Kαι ένα δωράκι:

Ιρέλια

Kαλώς ήρθατε, το όνομα μου είναι Zahariel και αυτός είναι ο οδηγός μου για την Ιρέλια, τη Θέληση των Λεπίδων.

Η Iρέλια είναι ένας Tanky-DPS-Assassin ήρωας. Είναι πολύ κινητική και έχει πολλά εργαλεία στη διάθεσή της. Αυτά περιλαμβάνουν ένα τρόπο να καλύπτει την απόσταση από τους αντιπάλους της, μια ακινητοποίηση / επιβράδυνση και αρκετή αναπλήρωση ζωής.

Θα είναι η πρώτη που θα μπει στη μάχη, απορροφώντας τη ζημιά των αντιπάλων και σταματώντας τα carry τους από το να τη προκαλέσουν στην υπόλοιπη ομάδα της.

Η παθητική της ιδιότητα δεν θα της επιτρέψει να γίνει εύκολος στόχος, κάνοντας την πολύ δύσκολο να πεθάνει, ειδικά με τις δύο ικανότητες αναπλήρωσης ζωής της.

Παίζεται στην πάνω λωρίδα, χρησιμοποιώντας τις ικανότητες της για να έχει μεγάλο έλεγχο και παρουσία.

Γενικά, ένας από τους πιο τρομακτικούς ήρωες στο παιχνίδι αν είσαι AP ή AD carry.


Eδώ είναι οι λεπτομέρειες του πως να παίζεις Ιρέλια.
Kαι ένα δωράκι:

Ιρέλια

Kαλώς ήρθατε, το όνομα μου είναι Zahariel και αυτός είναι ο οδηγός μου για την Ιρέλια, τη Θέληση των Λεπίδων.

Η Iρέλια είναι ένας Tanky-DPS-Assassin ήρωας. Είναι πολύ κινητική και έχει πολλά εργαλεία στη διάθεσή της. Αυτά περιλαμβάνουν ένα τρόπο να καλύπτει την απόσταση από τους αντιπάλους της, μια ακινητοποίηση / επιβράδυνση και αρκετή αναπλήρωση ζωής.

Θα είναι η πρώτη που θα μπει στη μάχη, απορροφώντας τη ζημιά των αντιπάλων και σταματώντας τα carry τους από το να τη προκαλέσουν στην υπόλοιπη ομάδα της.

Η παθητική της ιδιότητα δεν θα της επιτρέψει να γίνει εύκολος στόχος, κάνοντας την πολύ δύσκολο να πεθάνει, ειδικά με τις δύο ικανότητες αναπλήρωσης ζωής της.

Παίζεται στην πάνω λωρίδα, χρησιμοποιώντας τις ικανότητες της για να έχει μεγάλο έλεγχο και παρουσία.

Γενικά, ένας από τους πιο τρομακτικούς ήρωες στο παιχνίδι αν είσαι AP ή AD carry.


Eδώ είναι οι λεπτομέρειες του πως να παίζεις Ιρέλια.
Kαι ένα δωράκι:

Οι επιλογές στα ξόρκια επικαλεστή είναι η πάντα χρήσιμη Ταχυμεταφορά καθώς και η Ανάφλεξη αν σαν στόχος στη λωρίδα είναι να πεθάνει ο αντίπαλος.
Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Φάντασμα, αν οι αντίπαλοι έχουν πολλές επιβραδύνσεις  που θα σας εμποδίσουν από το να μείνετε κοντά στους στόχους σας, καθώς και η Τηλεμεταφορά για μεγαλύτερη παρουσία στο χάρτη.

ΑντικείμεναTop


Αρχικά Αντικείμενα

Ιρέλια

Kαλώς ήρθατε, το όνομα μου είναι Zahariel και αυτός είναι ο οδηγός μου για την Ιρέλια, τη Θέληση των Λεπίδων.

Η Iρέλια είναι ένας Tanky-DPS-Assassin ήρωας. Είναι πολύ κινητική και έχει πολλά εργαλεία στη διάθεσή της. Αυτά περιλαμβάνουν ένα τρόπο να καλύπτει την απόσταση από τους αντιπάλους της, μια ακινητοποίηση / επιβράδυνση και αρκετή αναπλήρωση ζωής.

Θα είναι η πρώτη που θα μπει στη μάχη, απορροφώντας τη ζημιά των αντιπάλων και σταματώντας τα carry τους από το να τη προκαλέσουν στην υπόλοιπη ομάδα της.

Η παθητική της ιδιότητα δεν θα της επιτρέψει να γίνει εύκολος στόχος, κάνοντας την πολύ δύσκολο να πεθάνει, ειδικά με τις δύο ικανότητες αναπλήρωσης ζωής της.

Παίζεται στην πάνω λωρίδα, χρησιμοποιώντας τις ικανότητες της για να έχει μεγάλο έλεγχο και παρουσία.

Γενικά, ένας από τους πιο τρομακτικούς ήρωες στο παιχνίδι αν είσαι AP ή AD carry.


Eδώ είναι οι λεπτομέρειες του πως να παίζεις Ιρέλια.
Kαι ένα δωράκι:

Ιρέλια

Kαλώς ήρθατε, το όνομα μου είναι Zahariel και αυτός είναι ο οδηγός μου για την Ιρέλια, τη Θέληση των Λεπίδων.

Η Iρέλια είναι ένας Tanky-DPS-Assassin ήρωας. Είναι πολύ κινητική και έχει πολλά εργαλεία στη διάθεσή της. Αυτά περιλαμβάνουν ένα τρόπο να καλύπτει την απόσταση από τους αντιπάλους της, μια ακινητοποίηση / επιβράδυνση και αρκετή αναπλήρωση ζωής.

Θα είναι η πρώτη που θα μπει στη μάχη, απορροφώντας τη ζημιά των αντιπάλων και σταματώντας τα carry τους από το να τη προκαλέσουν στην υπόλοιπη ομάδα της.

Η παθητική της ιδιότητα δεν θα της επιτρέψει να γίνει εύκολος στόχος, κάνοντας την πολύ δύσκολο να πεθάνει, ειδικά με τις δύο ικανότητες αναπλήρωσης ζωής της.

Παίζεται στην πάνω λωρίδα, χρησιμοποιώντας τις ικανότητες της για να έχει μεγάλο έλεγχο και παρουσία.

Γενικά, ένας από τους πιο τρομακτικούς ήρωες στο παιχνίδι αν είσαι AP ή AD carry.


Eδώ είναι οι λεπτομέρειες του πως να παίζεις Ιρέλια.
Kαι ένα δωράκι:

Ιρέλια

Kαλώς ήρθατε, το όνομα μου είναι Zahariel και αυτός είναι ο οδηγός μου για την Ιρέλια, τη Θέληση των Λεπίδων.

Η Iρέλια είναι ένας Tanky-DPS-Assassin ήρωας. Είναι πολύ κινητική και έχει πολλά εργαλεία στη διάθεσή της. Αυτά περιλαμβάνουν ένα τρόπο να καλύπτει την απόσταση από τους αντιπάλους της, μια ακινητοποίηση / επιβράδυνση και αρκετή αναπλήρωση ζωής.

Θα είναι η πρώτη που θα μπει στη μάχη, απορροφώντας τη ζημιά των αντιπάλων και σταματώντας τα carry τους από το να τη προκαλέσουν στην υπόλοιπη ομάδα της.

Η παθητική της ιδιότητα δεν θα της επιτρέψει να γίνει εύκολος στόχος, κάνοντας την πολύ δύσκολο να πεθάνει, ειδικά με τις δύο ικανότητες αναπλήρωσης ζωής της.

Παίζεται στην πάνω λωρίδα, χρησιμοποιώντας τις ικανότητες της για να έχει μεγάλο έλεγχο και παρουσία.

Γενικά, ένας από τους πιο τρομακτικούς ήρωες στο παιχνίδι αν είσαι AP ή AD carry.


Eδώ είναι οι λεπτομέρειες του πως να παίζεις Ιρέλια.
Kαι ένα δωράκι:

Ιρέλια

Kαλώς ήρθατε, το όνομα μου είναι Zahariel και αυτός είναι ο οδηγός μου για την Ιρέλια, τη Θέληση των Λεπίδων.

Η Iρέλια είναι ένας Tanky-DPS-Assassin ήρωας. Είναι πολύ κινητική και έχει πολλά εργαλεία στη διάθεσή της. Αυτά περιλαμβάνουν ένα τρόπο να καλύπτει την απόσταση από τους αντιπάλους της, μια ακινητοποίηση / επιβράδυνση και αρκετή αναπλήρωση ζωής.

Θα είναι η πρώτη που θα μπει στη μάχη, απορροφώντας τη ζημιά των αντιπάλων και σταματώντας τα carry τους από το να τη προκαλέσουν στην υπόλοιπη ομάδα της.

Η παθητική της ιδιότητα δεν θα της επιτρέψει να γίνει εύκολος στόχος, κάνοντας την πολύ δύσκολο να πεθάνει, ειδικά με τις δύο ικανότητες αναπλήρωσης ζωής της.

Παίζεται στην πάνω λωρίδα, χρησιμοποιώντας τις ικανότητες της για να έχει μεγάλο έλεγχο και παρουσία.

Γενικά, ένας από τους πιο τρομακτικούς ήρωες στο παιχνίδι αν είσαι AP ή AD carry.


Eδώ είναι οι λεπτομέρειες του πως να παίζεις Ιρέλια.
Kαι ένα δωράκι:

Ιρέλια

Kαλώς ήρθατε, το όνομα μου είναι Zahariel και αυτός είναι ο οδηγός μου για την Ιρέλια, τη Θέληση των Λεπίδων.

Η Iρέλια είναι ένας Tanky-DPS-Assassin ήρωας. Είναι πολύ κινητική και έχει πολλά εργαλεία στη διάθεσή της. Αυτά περιλαμβάνουν ένα τρόπο να καλύπτει την απόσταση από τους αντιπάλους της, μια ακινητοποίηση / επιβράδυνση και αρκετή αναπλήρωση ζωής.

Θα είναι η πρώτη που θα μπει στη μάχη, απορροφώντας τη ζημιά των αντιπάλων και σταματώντας τα carry τους από το να τη προκαλέσουν στην υπόλοιπη ομάδα της.

Η παθητική της ιδιότητα δεν θα της επιτρέψει να γίνει εύκολος στόχος, κάνοντας την πολύ δύσκολο να πεθάνει, ειδικά με τις δύο ικανότητες αναπλήρωσης ζωής της.

Παίζεται στην πάνω λωρίδα, χρησιμοποιώντας τις ικανότητες της για να έχει μεγάλο έλεγχο και παρουσία.

Γενικά, ένας από τους πιο τρομακτικούς ήρωες στο παιχνίδι αν είσαι AP ή AD carry.


Eδώ είναι οι λεπτομέρειες του πως να παίζεις Ιρέλια.
Kαι ένα δωράκι:

Ιρέλια

Kαλώς ήρθατε, το όνομα μου είναι Zahariel και αυτός είναι ο οδηγός μου για την Ιρέλια, τη Θέληση των Λεπίδων.

Η Iρέλια είναι ένας Tanky-DPS-Assassin ήρωας. Είναι πολύ κινητική και έχει πολλά εργαλεία στη διάθεσή της. Αυτά περιλαμβάνουν ένα τρόπο να καλύπτει την απόσταση από τους αντιπάλους της, μια ακινητοποίηση / επιβράδυνση και αρκετή αναπλήρωση ζωής.

Θα είναι η πρώτη που θα μπει στη μάχη, απορροφώντας τη ζημιά των αντιπάλων και σταματώντας τα carry τους από το να τη προκαλέσουν στην υπόλοιπη ομάδα της.

Η παθητική της ιδιότητα δεν θα της επιτρέψει να γίνει εύκολος στόχος, κάνοντας την πολύ δύσκολο να πεθάνει, ειδικά με τις δύο ικανότητες αναπλήρωσης ζωής της.

Παίζεται στην πάνω λωρίδα, χρησιμοποιώντας τις ικανότητες της για να έχει μεγάλο έλεγχο και παρουσία.

Γενικά, ένας από τους πιο τρομακτικούς ήρωες στο παιχνίδι αν είσαι AP ή AD carry.


Eδώ είναι οι λεπτομέρειες του πως να παίζεις Ιρέλια.
Kαι ένα δωράκι:

Ιρέλια

Kαλώς ήρθατε, το όνομα μου είναι Zahariel και αυτός είναι ο οδηγός μου για την Ιρέλια, τη Θέληση των Λεπίδων.

Η Iρέλια είναι ένας Tanky-DPS-Assassin ήρωας. Είναι πολύ κινητική και έχει πολλά εργαλεία στη διάθεσή της. Αυτά περιλαμβάνουν ένα τρόπο να καλύπτει την απόσταση από τους αντιπάλους της, μια ακινητοποίηση / επιβράδυνση και αρκετή αναπλήρωση ζωής.

Θα είναι η πρώτη που θα μπει στη μάχη, απορροφώντας τη ζημιά των αντιπάλων και σταματώντας τα carry τους από το να τη προκαλέσουν στην υπόλοιπη ομάδα της.

Η παθητική της ιδιότητα δεν θα της επιτρέψει να γίνει εύκολος στόχος, κάνοντας την πολύ δύσκολο να πεθάνει, ειδικά με τις δύο ικανότητες αναπλήρωσης ζωής της.

Παίζεται στην πάνω λωρίδα, χρησιμοποιώντας τις ικανότητες της για να έχει μεγάλο έλεγχο και παρουσία.

Γενικά, ένας από τους πιο τρομακτικούς ήρωες στο παιχνίδι αν είσαι AP ή AD carry.


Eδώ είναι οι λεπτομέρειες του πως να παίζεις Ιρέλια.
Kαι ένα δωράκι:

H φιάλη μας δίνει όλο το sustain που χρειαζόμαστε για την πρώτη φάση του laning. Το μάτι μας κρατάει ασφαλείς από τον αντίπαλο jungler. 
Eναλλακτικά, όταν αντιμετωπίζουμε δυνατούς AD Laners (Ρένεκτον - Πάνθεον κλπ), η Υφασμάτινη Πανοπλία με 5 φίλτρα μπορεί να βοηθήσει περισσότερο.
 

Βασικά Αντικείμενα

Ιρέλια

Kαλώς ήρθατε, το όνομα μου είναι Zahariel και αυτός είναι ο οδηγός μου για την Ιρέλια, τη Θέληση των Λεπίδων.

Η Iρέλια είναι ένας Tanky-DPS-Assassin ήρωας. Είναι πολύ κινητική και έχει πολλά εργαλεία στη διάθεσή της. Αυτά περιλαμβάνουν ένα τρόπο να καλύπτει την απόσταση από τους αντιπάλους της, μια ακινητοποίηση / επιβράδυνση και αρκετή αναπλήρωση ζωής.

Θα είναι η πρώτη που θα μπει στη μάχη, απορροφώντας τη ζημιά των αντιπάλων και σταματώντας τα carry τους από το να τη προκαλέσουν στην υπόλοιπη ομάδα της.

Η παθητική της ιδιότητα δεν θα της επιτρέψει να γίνει εύκολος στόχος, κάνοντας την πολύ δύσκολο να πεθάνει, ειδικά με τις δύο ικανότητες αναπλήρωσης ζωής της.

Παίζεται στην πάνω λωρίδα, χρησιμοποιώντας τις ικανότητες της για να έχει μεγάλο έλεγχο και παρουσία.

Γενικά, ένας από τους πιο τρομακτικούς ήρωες στο παιχνίδι αν είσαι AP ή AD carry.


Eδώ είναι οι λεπτομέρειες του πως να παίζεις Ιρέλια.
Kαι ένα δωράκι:

Ιρέλια

Kαλώς ήρθατε, το όνομα μου είναι Zahariel και αυτός είναι ο οδηγός μου για την Ιρέλια, τη Θέληση των Λεπίδων.

Η Iρέλια είναι ένας Tanky-DPS-Assassin ήρωας. Είναι πολύ κινητική και έχει πολλά εργαλεία στη διάθεσή της. Αυτά περιλαμβάνουν ένα τρόπο να καλύπτει την απόσταση από τους αντιπάλους της, μια ακινητοποίηση / επιβράδυνση και αρκετή αναπλήρωση ζωής.

Θα είναι η πρώτη που θα μπει στη μάχη, απορροφώντας τη ζημιά των αντιπάλων και σταματώντας τα carry τους από το να τη προκαλέσουν στην υπόλοιπη ομάδα της.

Η παθητική της ιδιότητα δεν θα της επιτρέψει να γίνει εύκολος στόχος, κάνοντας την πολύ δύσκολο να πεθάνει, ειδικά με τις δύο ικανότητες αναπλήρωσης ζωής της.

Παίζεται στην πάνω λωρίδα, χρησιμοποιώντας τις ικανότητες της για να έχει μεγάλο έλεγχο και παρουσία.

Γενικά, ένας από τους πιο τρομακτικούς ήρωες στο παιχνίδι αν είσαι AP ή AD carry.


Eδώ είναι οι λεπτομέρειες του πως να παίζεις Ιρέλια.
Kαι ένα δωράκι:

Ιρέλια

Kαλώς ήρθατε, το όνομα μου είναι Zahariel και αυτός είναι ο οδηγός μου για την Ιρέλια, τη Θέληση των Λεπίδων.

Η Iρέλια είναι ένας Tanky-DPS-Assassin ήρωας. Είναι πολύ κινητική και έχει πολλά εργαλεία στη διάθεσή της. Αυτά περιλαμβάνουν ένα τρόπο να καλύπτει την απόσταση από τους αντιπάλους της, μια ακινητοποίηση / επιβράδυνση και αρκετή αναπλήρωση ζωής.

Θα είναι η πρώτη που θα μπει στη μάχη, απορροφώντας τη ζημιά των αντιπάλων και σταματώντας τα carry τους από το να τη προκαλέσουν στην υπόλοιπη ομάδα της.

Η παθητική της ιδιότητα δεν θα της επιτρέψει να γίνει εύκολος στόχος, κάνοντας την πολύ δύσκολο να πεθάνει, ειδικά με τις δύο ικανότητες αναπλήρωσης ζωής της.

Παίζεται στην πάνω λωρίδα, χρησιμοποιώντας τις ικανότητες της για να έχει μεγάλο έλεγχο και παρουσία.

Γενικά, ένας από τους πιο τρομακτικούς ήρωες στο παιχνίδι αν είσαι AP ή AD carry.


Eδώ είναι οι λεπτομέρειες του πως να παίζεις Ιρέλια.
Kαι ένα δωράκι:

Ιρέλια

Kαλώς ήρθατε, το όνομα μου είναι Zahariel και αυτός είναι ο οδηγός μου για την Ιρέλια, τη Θέληση των Λεπίδων.

Η Iρέλια είναι ένας Tanky-DPS-Assassin ήρωας. Είναι πολύ κινητική και έχει πολλά εργαλεία στη διάθεσή της. Αυτά περιλαμβάνουν ένα τρόπο να καλύπτει την απόσταση από τους αντιπάλους της, μια ακινητοποίηση / επιβράδυνση και αρκετή αναπλήρωση ζωής.

Θα είναι η πρώτη που θα μπει στη μάχη, απορροφώντας τη ζημιά των αντιπάλων και σταματώντας τα carry τους από το να τη προκαλέσουν στην υπόλοιπη ομάδα της.

Η παθητική της ιδιότητα δεν θα της επιτρέψει να γίνει εύκολος στόχος, κάνοντας την πολύ δύσκολο να πεθάνει, ειδικά με τις δύο ικανότητες αναπλήρωσης ζωής της.

Παίζεται στην πάνω λωρίδα, χρησιμοποιώντας τις ικανότητες της για να έχει μεγάλο έλεγχο και παρουσία.

Γενικά, ένας από τους πιο τρομακτικούς ήρωες στο παιχνίδι αν είσαι AP ή AD carry.


Eδώ είναι οι λεπτομέρειες του πως να παίζεις Ιρέλια.
Kαι ένα δωράκι:

Ιρέλια

Kαλώς ήρθατε, το όνομα μου είναι Zahariel και αυτός είναι ο οδηγός μου για την Ιρέλια, τη Θέληση των Λεπίδων.

Η Iρέλια είναι ένας Tanky-DPS-Assassin ήρωας. Είναι πολύ κινητική και έχει πολλά εργαλεία στη διάθεσή της. Αυτά περιλαμβάνουν ένα τρόπο να καλύπτει την απόσταση από τους αντιπάλους της, μια ακινητοποίηση / επιβράδυνση και αρκετή αναπλήρωση ζωής.

Θα είναι η πρώτη που θα μπει στη μάχη, απορροφώντας τη ζημιά των αντιπάλων και σταματώντας τα carry τους από το να τη προκαλέσουν στην υπόλοιπη ομάδα της.

Η παθητική της ιδιότητα δεν θα της επιτρέψει να γίνει εύκολος στόχος, κάνοντας την πολύ δύσκολο να πεθάνει, ειδικά με τις δύο ικανότητες αναπλήρωσης ζωής της.

Παίζεται στην πάνω λωρίδα, χρησιμοποιώντας τις ικανότητες της για να έχει μεγάλο έλεγχο και παρουσία.

Γενικά, ένας από τους πιο τρομακτικούς ήρωες στο παιχνίδι αν είσαι AP ή AD carry.


Eδώ είναι οι λεπτομέρειες του πως να παίζεις Ιρέλια.
Kαι ένα δωράκι:
ΙρέλιαKαλώς ήρθατε, το όνομα μου είναι Zahariel και αυτός είναι ο οδηγός μου για την Ιρέλια, τη Θέληση των Λεπίδων.

Η Iρέλια είναι ένας Tanky-DPS-Assassin ήρωας. Είναι πολύ κινητική και έχει πολλά εργαλεία στη διάθεσή της. Αυτά περιλαμβάνουν ένα τρόπο να καλύπτει την απόσταση από τους αντιπάλους της, μια ακινητοποίηση / επιβράδυνση και αρκετή αναπλήρωση ζωής.

Θα είναι η πρώτη που θα μπει στη μάχη, απορροφώντας τη ζημιά των αντιπάλων και σταματώντας τα carry τους από το να τη προκαλέσουν στην υπόλοιπη ομάδα της.

Η παθητική της ιδιότητα δεν θα της επιτρέψει να γίνει εύκολος στόχος, κάνοντας την πολύ δύσκολο να πεθάνει, ειδικά με τις δύο ικανότητες αναπλήρωσης ζωής της.

Παίζεται στην πάνω λωρίδα, χρησιμοποιώντας τις ικανότητες της για να έχει μεγάλο έλεγχο και παρουσία.

Γενικά, ένας από τους πιο τρομακτικούς ήρωες στο παιχνίδι αν είσαι AP ή AD carry.


Eδώ είναι οι λεπτομέρειες του πως να παίζεις Ιρέλια.
Kαι ένα δωράκι:

Όσο το παιχνίδι συνεχίζει, αναβάθμιση των μποτών ανάλογα με τους αντιπάλους (Τάμπι του Νίντζα απέναντι σε πολλή σωματική ζημιά, Μπότες του Ερμή απέναντι σε μάγους).
Η Δύναμη της Τριάδας είναι το πιο δυνατό αντικείμενο στην Ιρέλια καθώς εκμεταλλεύεται όλες τις επιπλέον ικανότητες που προσφέρει, καθώς και ενεργοποιεί συνέχεια τη παθητική ικανότητα του αντικειμένου.
Τέλος, ο Mανδύας του 'Ηλιου είναι το αμυντικό αντικείμενο της επιλογής μας καθώς το health είναι πολύτιμο και προσφέρει άλλη μια πηγή ζημιάς.

Αντικείμενα Πολυτελείας

Ιρέλια

Kαλώς ήρθατε, το όνομα μου είναι Zahariel και αυτός είναι ο οδηγός μου για την Ιρέλια, τη Θέληση των Λεπίδων.

Η Iρέλια είναι ένας Tanky-DPS-Assassin ήρωας. Είναι πολύ κινητική και έχει πολλά εργαλεία στη διάθεσή της. Αυτά περιλαμβάνουν ένα τρόπο να καλύπτει την απόσταση από τους αντιπάλους της, μια ακινητοποίηση / επιβράδυνση και αρκετή αναπλήρωση ζωής.

Θα είναι η πρώτη που θα μπει στη μάχη, απορροφώντας τη ζημιά των αντιπάλων και σταματώντας τα carry τους από το να τη προκαλέσουν στην υπόλοιπη ομάδα της.

Η παθητική της ιδιότητα δεν θα της επιτρέψει να γίνει εύκολος στόχος, κάνοντας την πολύ δύσκολο να πεθάνει, ειδικά με τις δύο ικανότητες αναπλήρωσης ζωής της.

Παίζεται στην πάνω λωρίδα, χρησιμοποιώντας τις ικανότητες της για να έχει μεγάλο έλεγχο και παρουσία.

Γενικά, ένας από τους πιο τρομακτικούς ήρωες στο παιχνίδι αν είσαι AP ή AD carry.


Eδώ είναι οι λεπτομέρειες του πως να παίζεις Ιρέλια.
Kαι ένα δωράκι:

Ιρέλια

Kαλώς ήρθατε, το όνομα μου είναι Zahariel και αυτός είναι ο οδηγός μου για την Ιρέλια, τη Θέληση των Λεπίδων.

Η Iρέλια είναι ένας Tanky-DPS-Assassin ήρωας. Είναι πολύ κινητική και έχει πολλά εργαλεία στη διάθεσή της. Αυτά περιλαμβάνουν ένα τρόπο να καλύπτει την απόσταση από τους αντιπάλους της, μια ακινητοποίηση / επιβράδυνση και αρκετή αναπλήρωση ζωής.

Θα είναι η πρώτη που θα μπει στη μάχη, απορροφώντας τη ζημιά των αντιπάλων και σταματώντας τα carry τους από το να τη προκαλέσουν στην υπόλοιπη ομάδα της.

Η παθητική της ιδιότητα δεν θα της επιτρέψει να γίνει εύκολος στόχος, κάνοντας την πολύ δύσκολο να πεθάνει, ειδικά με τις δύο ικανότητες αναπλήρωσης ζωής της.

Παίζεται στην πάνω λωρίδα, χρησιμοποιώντας τις ικανότητες της για να έχει μεγάλο έλεγχο και παρουσία.

Γενικά, ένας από τους πιο τρομακτικούς ήρωες στο παιχνίδι αν είσαι AP ή AD carry.


Eδώ είναι οι λεπτομέρειες του πως να παίζεις Ιρέλια.
Kαι ένα δωράκι:

Ιρέλια

Kαλώς ήρθατε, το όνομα μου είναι Zahariel και αυτός είναι ο οδηγός μου για την Ιρέλια, τη Θέληση των Λεπίδων.

Η Iρέλια είναι ένας Tanky-DPS-Assassin ήρωας. Είναι πολύ κινητική και έχει πολλά εργαλεία στη διάθεσή της. Αυτά περιλαμβάνουν ένα τρόπο να καλύπτει την απόσταση από τους αντιπάλους της, μια ακινητοποίηση / επιβράδυνση και αρκετή αναπλήρωση ζωής.

Θα είναι η πρώτη που θα μπει στη μάχη, απορροφώντας τη ζημιά των αντιπάλων και σταματώντας τα carry τους από το να τη προκαλέσουν στην υπόλοιπη ομάδα της.

Η παθητική της ιδιότητα δεν θα της επιτρέψει να γίνει εύκολος στόχος, κάνοντας την πολύ δύσκολο να πεθάνει, ειδικά με τις δύο ικανότητες αναπλήρωσης ζωής της.

Παίζεται στην πάνω λωρίδα, χρησιμοποιώντας τις ικανότητες της για να έχει μεγάλο έλεγχο και παρουσία.

Γενικά, ένας από τους πιο τρομακτικούς ήρωες στο παιχνίδι αν είσαι AP ή AD carry.


Eδώ είναι οι λεπτομέρειες του πως να παίζεις Ιρέλια.
Kαι ένα δωράκι:

Αφού συμπληρώσουμε τα βασικά αντικείμενα συμπληρώνουμε με αντικείμενα που μας κάνουν ακόμα πιο δύσκολο να πεθάνουμε.
To Παρανοϊκό Ξίφος δουλεύει καλά με το W της Ιρέλια, της δίνει συνεχόμενη ζημιά και Αντίσταση Μαγείας.
Το ιδιο ισχύει και με  τα Σαγόνια του Μαλμόρτιους.
Ο Οιωνός του Ραντουίν προστατεύει απέναντι στα αντίπαλα ΑD Carry  και η ενεργοποίηση του στη μέση της ομάδας των αντιπάλων μπορεί να γυρίσει τη μάχη.
O Ζέφυρος χρησιμοποιείται αν χρειαζόμαστε το tenacity και έχουμε αγοράσει Τάμπι του Νίντζα.
Διαλέξτε ανάμεσα στη πανοπλία του Γόρμογκ και το Φύλακα Άγγελο αν βλέπετε ότι πεθένετε πολύ νωρίς στη μάχη.
Συνολικά όλα τα αντικείμενα αποσκοπούν στο να κάνουν την Ιρέλια ένα τρομακτικό Tank ενώ ταυτόχρονα της προσφέρουν αρκετά επιθετικά οφέλη ώστε να μη μπορούν να την αγνοήσουν.

ΡούνοιTop

Οι ρούνοι Θωράκισης και Αντίστασης Μαγείας είναι βασικοί για όσους πηγαίνουν στην επάνω λωρίδα, για να είναι πιο δύσκολο να πεθάνουν.
Χρειάζεται ένα σετ από ρούνους σωματικής ζημιάς ώστε οι Υπερβατικές Λεπίδες να μπορούν να σκοτώσουν τους ranged υπηρέτες από μόνες τους.
Χρησιμοποιώντας Πετράδια Ζημιάς γι αυτό, μπορείς να χρησιμοποιήσεις  Σημάδια ταχύτητας επίθεσης για να αυξήσεις τη ζημία και την αναπλήρωση ζωής της Τεχνικής Χίτεν.
Μια άλλη επιλογή θα ήταν Σημάδια σωματικής ζημιάς συνδυασμένα με Πετράδια ταχύτητας κίνησης, αν το προτιμάτε.

ΕξειδικεύσειςTop

Επίθεση

Άμυνα

Υποστήριξη

Η Τρίτη Σαιζόν μας δίνει ένα πολύ δυνατό δέντρο στην Άμυνα το οποίο θα εκμεταλλευτούμε πλήρως. Οι υπόλοιποι πόντοι θα πάνε στην Επίθεση καθώς μας προσφέρει πιο πολλά.